In dit blog wil ik je graag tips geven over hoe kleur te gebruiken in je website. Wat is het effect dat je wilt bereiken met je kleurgebruik? Hoe vertegenwoordigen deze kleuren jou en je bedrijf? Wie zijn je potentiële klanten en hoe spreek je deze aan met jouw kleurgebruik? Kort samengevat: hoe gebruik je de emoties van de kleuren bij het effect dat je teweeg wilt brengen op de bezoekers van je website?

Met kleurgebruik kun je een hoop bereiken! Je kunt sfeer bepalen en zones afbakenen die bijdragen aan de rangschikking van de informatie die je wilt overbrengen. Je kunt een beeldvorming creëren die de herkenbaarheid van jouw onderneming versterken. Extra steunkleuren kunnen nog een dimensie toevoegen aan je website. Van belang is dat je de vormgeving consequent toepast en dat deze zich ook buiten de ruimte van de website uitstrekt! Visitekaartjes, briefpapier en folders hebben baat bij eenzelfde vormgeving.

De functies van kleur

Nu hebben kleuren behalve emoties natuurlijk ook functies. De natuur heeft tal van toepassingen voor kleuren, bijvoorbeeld als signaalfunctie. Een groene banaan is nog niet rijp; hij is pas lekker en zonder maagpijn te eten als hij geel is. Is ie echter helemaal bruin geworden, dan heeft de banaan zijn beste tijd wel gehad. Een ander voorbeeld is de geel-zwarte dwarsstreping van wespen en bijen. Dit kleurpatroon betekent zoiets als ‘blijf af, gevaar!’

Wij mensen zijn deze functies gaan gebruiken voor speciale doeleinden. Een rood stoplicht bijvoorbeeld vertelt je dat je toch echt beter kunt stoppen anders kom je in een gevaarlijke situatie terecht. De oorsprong hiervan is te vinden in de biologie: kleuren helpen mens en dier om goede keuzes te maken en zo uiteindelijk te overleven. De functies van kleur liggen zo diep verankerd in ons systeem dat we onbewust een groot deel van onze keuzes laten afhangen van de kleur die we waarnemen. Daarom zijn de kleuren die je kiest voor je website en vormgeving heel belangrijk voor het effect dat deze teweegbrengen bij de bezoeker van je website of klant.

Nu hebben kleuren behalve emoties natuurlijk ook functies. De natuur heeft tal van toepassingen voor kleuren, bijvoorbeeld als signaalfunctie.

Bedrijfsidentiteit en positionering

Ieder bedrijf heeft een eigen concept waarmee het zich onderscheidt van de rest. Ben je op zoek naar het juiste kleurgebruik voor je website, vraag je dan eerst af: wat wil ik bereiken? Wie spreek ik aan? Wat zijn de kenmerkende eigenschappen van mijn bedrijf en branche? En welke emoties wil ik oproepen bij bezoekers? Bepaal aan de hand hiervan welke hoofdkleur het beste aansluit en kies daarna de bijpassende kleuren.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

Vraag je af of je doelgroep overwegend uit mannen of vrouwen bestaat. Het is echt verbazingwekkend hoe groot de verschillen in de kleurvoorkeuren tussen de beide seksen zijn. Mannen geven doorgaans de voorkeur aan fellere kleuren, grijswaarden en schaduwkleuren (kleuren gemengd met zwart), terwijl vrouwen juist de voorkeur geven aan zachtere kleuren en tinten (kleuren gemengd met wit). Ook de voorkeur voor specifieke kleuren wijkt af: onderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel van de mannen helemaal niets heeft met de kleur paars. Zelf kan ik hierover meepraten. Ik heb aantal jaar geleden een site voor een mannelijke klant gemaakt die tijdens onze intake een paarse stropdas droeg. Ik stelde hem de hoofdkleur paars voor en hij vond dat een prima idee. Nu, een paar jaar later, blijkt deze site de meest inactive site te zijn in mijn portfolio! Uiteraard zullen hier ook andere redenen voor zijn, maar toch…..Ben je bekend met je doelgroep, dan kun je hier rekening mee houden.

Ouderen

Van ouderen is bekend dat zij vaak van pasteltinten houden, maar deze kleuren zijn niet echt geschikt voor websites. Ze geven immers weinig contrast omdat pastels veelal licht van kleur zijn. Bovendien zien ouderen vaak minder goed en zijn zij gebaat bij contrastrijke kleuren. Witte achtergronden met duidelijke, niet al te kleine letters gecombineerd met foto’s vormen dan een goed recept voor websites die zich specifiek richten op een dergelijke doelgroep. Uiteraard zijn rustige layouts en heldere navigatie hier nog belangrijker dan dit voor andere websites het geval is.

Branches

Laat kleur deel uitmaken van de herkenbaarheid van het type onderneming. Zoek enerzijds kleuren uit die mensen over het algemeen al ergens mee associëren en waak er tegelijkertijd voor niet al te zeer in clichés te vervallen. Gebruik herkenbare kleuren die bezoekers vaak al min of meer verwachten en wees vooral wel creatief binnen deze kaders! Veel zwart gebruiken in een website voor een tuincentrum zal menigeen in verwarring brengen. Alleen maar groen gebruiken is dan echter wel heel erg voor de hand liggend. Zoek dus de grenzen op!

En soms is het gewoon heel simpel

Het gebeurt me vaker dan eens dat de kleurkeuze in een website afhangt van het beeldmateriaal dat ik gebruik. Heeft een foto één of twee specifieke kleuren of een duidelijke kleurtoon? Dan filter ik die eruit en gebruik deze als tekstkleur of achtergrond. Zo wordt het dan een mooi en rustig geheel en daar is heel wat voor te zeggen! En dus komt er in zo’n geval helemaal geen uitgebreid denkwerk aan te pas, maar wordt het een meer intuïtief proces met als leidraad: welke kleuren geven gewoon een goed gevoel?

7 goede tips voor kleurgebruik in je website!

Tot slot nog een aantal tips om bij het ontwerpen van je website rekening mee te houden:

  1. Overdrijf niet en houd het aantal kleuren dat je gebruikt beperkt. Bij meer dan twee hoofdkleuren wordt een site vaak druk en onoverzichtelijk.
  2. Trends zijn tijdelijk. Laat je niet al te veel beïnvloeden door trends. Tenzij je erop bedacht bent, dat je je site regelmatig een ‘overhaul’ gaat geven. Leef je in dat geval vooral uit als je doelgroep daardoor wordt aangesproken.
  3. Bedenk dat de associaties die jij bij een bepaalde kleur hebt, op een andere plaats of in een andere cultuur kunnen verschillen. Uit een internationaal onderzoek uit 1999 blijkt dat de kleuren blauw, groen en wit in veel landen graag gezien worden en ook ongeveer dezelfde betekenis hebben. Voor de kleuren zwart en rood geldt dat zij weliswaar in veel landen gebruikt worden, maar in verschillende landen verschillende betekenissen hebben.
  4. Vermijd zoveel mogelijk het gebruik van complementaire kleuren. Dit zijn kleuren die tegenover elkaar staan in de kleurencirkel. Toch kun je in sommige gevallen ook juist kiezen voor deze kleurcombinaties: ze maken ook wel een statement. Het geel en blauw van Ikea bijvoorbeeld is een bekend voorbeeld.
  5. Zorg bij je kleurkeuze voor voldoende contrast zodat teksten leesbaar blijven.
  6. Met kleur kun je ook de gebruiksvriendelijkheid verhogen, bijvoorbeeld door knoppen een bepaalde kleur te geven zodat je ze niet over het hoofd ziet.
  7. Gebruik donkergrijze tekst in plaats van zwarte letters. Zwart op wit is weliswaar heel contrastrijk, maar ook vrij hard. Een donkergrijze tekst geeft meer dan voldoende contrast, maar leest zoveel prettiger!

Heb je vragen over goed kleurgebruik in jouw website? Voor welke kleuren heb je gekozen en waarom heb je voor deze kleuren gekozen? Laat het ons weten in een reactie!